Arnarvatnsheiði

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi og fugla.

Mörk

Arnarvatnsheiði og Tvídægra eru heiðalönd ofan byggðar í Hrútafirði, Miðfirði, Víðdal og Vatnsdal í Húnavatnssýslum, suður fyrir Norðlingafljót, niður undir fjallið Strút og þaðan vestur og norður um dalbotna ofan byggðar í Hvítársíðu, Þverárhlíð og norður um Holtavörðuheiði til Hrútafjarðar.

Lýsing

Mjög víðáttumikil og vel gróin heiðalönd, rík af mýrum, vötnum, tjörnum og lækjum. Lífríkt vatnakerfi, fengsæl fiskivötn og fjölbreytt fuglalíf. Einhver víðfeðmustu votlendi til heiða á landinu, rík af tjarnastararflóum, starungsmýrum, runnamýrum, brokflóum, hengistararflóum og gulstararflóum. Landi hefur ekki verið raskað af virkjunum, framræslu eða öðrum framkvæmdum. Sumarbeitilönd sauðfjár og lítilsháttar hrossa. Aðalútivist er silungsveiði.

Forsendur fyrir vali

Víðáttumikil votlendissvæði og lítið hverasvæði. Forgangsvistgerðir eru runnamýravist á láglendi og starungsmýravist. Við Síká, um mitt vestanvert svæðið, er jarðhiti þar sem mýrahveravist og móahveravist þrífst. Mikið fuglalíf er á Arnarvatnsheiði og er hún alþjóðlega mikilvægt varpsvæði álftar og himbrima. Álftamergðin á fjaðrafellitíma uppfyllir einnig alþjóðleg viðmið. Þá verpur þar einnig nokkuð af lómi og duggönd sem eru forgangstegundir.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
< 0,01
Land
< 0,01
Land
4,81
1
Land
164,25
4
Ferskvatn
< 0,01

Fuglar - Votlendi og önnur svæði

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Lómur (Gavia stellata) Varp
25
2012
2,0
Himbrimi (Gavia immer) Varp
75
2016
15,0
Álft (Cygnus cygnus) Varp
639
2012
6,0
Duggönd (Aythya marila) Varp
61
2012
2,0

Ógnir

Uppbygging þjónustu fyrir ferða- og veiðimenn, vegagerð, utanvegakstur, áform um vindmyllur, minniháttar sauðfjárbeit. 

Aðgerðir til verndar

Takmarka framkvæmdir á svæðinu, skerpa á reglum er varða veiðar á fiski og fuglum, umferð og umgengni veiði- og ferðamanna sem og beitarstýring.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

1.875,6 km2
Hlutfall land 94%
Hlutfall ferskvatn 6%