Skagi

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi, fugla og sel.

Mörk

Utanverður Skagi, milli Húnaflóa og Skagafjarðar, ásamt fjöru og grunnsævi. Svæðið fylgir ströndinni og nær yfir nærliggjandi eyjar og sker. Til suðurs afmarkast það við Fjallsöxl og nær suður fyrir Þverárvötn og Bjarnarfell.

Lýsing

Láglent svæði með býlum við strönd en heiðaland þar upp af með fjölda stöðuvatna; mýrar og flóar í lægðum en grýttir hryggir og hæðir með melum og rýru mólendi þegar ofar dregur. Fengsæl veiðivötn, ríkulegt fuglalíf við sjávarsíðuna og inn til heiða. Ströndin er víðast hvar fremur lág og lítt vogskorin og einkennist af brimasömum hnullungafjörum. Einnig er þar að finna sjávarlón og strandvötn. Landbúnaður er stundaður á svæðinu, meðal annars æðardúntekja og mikil veiði er í vötnum. Alaskalúpína hefur dreift sér um heiðina á síðastliðnum árum. Landselslátur eru víða meðfram ströndinni og á eyjum og skerjum, til dæmis við Kálfshamarsvík, Gafley og fleiri eyjum norður af Skaga en útselslátur eru á Landey.

Forsendur fyrir vali

Ósnortnar mýrar og flóar inni á heiðinni, víðáttumikil svæði með starungsmýrarvist og runnamýravist. Alþjóðlega mikilvægt varpland æðarfugls, álftar og himbrima og eins verpur á svæðinu talsvert af lómi og duggönd sem eru forgangstegundir. Loks er Skagi alþjóðlega mikilvægur fyrir helsingja á fartíma og straumönd á veturna. Á skerjum og eyjum umhverfis Skaga eru landselslátur þar sem hafa verið yfir 450 selir en þar hefur landsel fækkað um 89,5%.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
14,13
2
Land
91,42
2

Fuglar - Votlendi og önnur svæði

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Lómur (Gavia stellata) Varp
30
2012
2,0
Himbrimi (Gavia immer) Varp
40
2016
8,0
Álft (Cygnus cygnus) Varp
126
2012
1,0
Helsingi (Branta leucopsis) Far
4259
1994
11,0
Duggönd (Aythya marila) Varp
38
2012
1,0
Æður (Somateria mollissima) Varp
8000
1999
3,0
Straumönd (Histrionicus histrionicus) Vetur
260
1999
2,0

Selir

Nafn Lægsti fjöldi (ár) Hæsti fjöldi (ár) Hæsta hlutfall af Norðvesturland (ár) Hæsta hlutfall af íslenskum stofni (%) (ár) Núverandi hlutfall af íslenskum stofni (ár)
Landselur (Phoca vitulina)
53,0 (2016)
456,0 (1980)
15,2 (1980)
3,8 (2003)
1,2 (2018)

Ógnir

Framræsla, útbreiðsla lúpínu og vaxandi ferðamennska. Þættir sem taldir eru geta haft áhrif á fækkun sela eru veiðar, þar með taldar veiðar við laxveiðiár og hjáveiðar, og truflun.

Aðgerðir til verndar

Framræsla verði ekki meiri en orðið er og endurheimt votlendis þar sem landnýting leyfir. Hindra útbreiðslu alaskalúpínu um svæðið og viðhalda léttri sauðfjárbeit til að auðvelda það. Stýra umferð ferðafólks. Brýnt er að tryggja vernd sela í látrum og nærliggjandi grunnsævi þar sem fæðuöflun fer fram.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-12-03

Size

552,7 km2
Hlutfall land 80%
Hlutfall sjór 12%
Hlutfall strönd 1%
Hlutfall ferskvatn 7%