Laugarvatn-Apavatn-Brúará

Svæðið er tilnefnt vegna vistgerða á landi, ferskvatnsvistgerða og fugla.

Mörk

Laugarvatn og Apavatn í Laugardal og Brúará frá upptökum við Högnhöfða suður að ármótum Hvítár við Skálholtstungu. Svæðið nær einnig til Hólaár sem rennur til suðurs úr Laugarvatni, auk 100 m verndarjaðars meðfram árbökkum og umhverfis Apavatn.

Lýsing

Lífrík stöðuvötn og ár og nærumhverfi þeirra, einnig mýrasvæði suðvestur og norðaustur af Laugarvatni. Fjölmargar lindár og lækir falla til vatnanna og Brúarár, þar á meðal Hagaós úr Apavatni. Tilkomumikið landslag er í Brúarskörðum. Fjölskrúðugur gróður og fuglalíf enda fjölbreytt búsvæði til staðar. Á svæðinu er stundaður landbúnaður og útivist, orlofshús eru víða.

Forsendur fyrir vali

Mýrahveravist einkennir jarðhitasvæðin við Reykjanes og Þorlákshver og eru þau lítt snortin. Brúará er lindá þar sem er stór og að mestu staðbundinn bleikjustofn. Alþjóðlega mikilvægt svæði fyrir húsendur og gulendur á vetrurna. Mikið af öndum dvelst á ám og vötnum á fartíma, þar á meðal duggönd og straumönd.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Land
< 0,01
3
Ferskvatn
n.a.
1
Ferskvatn
n.a.
1

Fuglar - Votlendi og önnur svæði

Nafn Árstími Fjöldi Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Duggönd (Aythya marila) Far
720
2012
7,0
Straumönd (Histrionicus histrionicus) Far
150
1990-1995
1,0
Húsönd (Bucephala islandica) Vetur
33
2006
2,0
Gulönd (Mergus merganser) Vetur
28
2005-2010
3,0

Ógnir

Vaxandi frístundabyggð, ferðamennska og hætta á mengandi frárennsli. Aðrar ógnir stafa af íbúabyggð, framræslu, hrossabeit, skógrækt, jarðhitanýtingu, vegagerð og bílaumferð.

Aðgerðir til verndar

Tryggja að ekki verði byggt of nærri vatns- og árbökkum.  Til að ná fram skilvirkri vernd vatnavistgerða þarf að tryggja að jaðarsvæðum þeirra sé ekki raskað í að minnsta kosti 100 m fjarlægð frá þeim. Gæta að mengun frá íbúa- og frístundabyggð og tryggja að jarðhitanýting spilli ekki sérstæðum jarðhitasvæðum.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Laugarvatn Aðrar náttúruminjar
Brúará og Brúarskörð Aðrar náttúruminjar
Skálholtstunga og Mosar Aðrar náttúruminjar
Selsflóð Aðrar náttúruminjar
Flatholt-Reiðholt Aðrar náttúruminjar
Reykjanes Aðrar náttúruminjar
Þorkelsholt-Hamrar Aðrar náttúruminjar

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

44,3 km2
Hlutfall land 54%
Hlutfall ferskvatn 46%