Álftanes-Skerjafjörður

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða og fugla.

Mörk

Fjörur og grunnsævi frá Balatjörn á sunnanverðu Álftanesi að Gróttu á Seltjarnarnesi. Einnig fylgir Bessastaðanes og ysti hluti Seltjarnarness.

Lýsing

Strandsvæði við þéttbýli. Fjörubeðurinn er leir, sandur, möl, klappir, stórgrýti og mór. Brimasemi er að jafnaði nokkur á svæðinu, en tiltölulega lítil suðaustan undir Gróttu. Svæðið er vinsælt til útivistar, t.d. eru siglingar stundaðar í Skerjafirði sem og sjósund, þá er golfvöllur innan svæðisins á Seltjarnarnesi. Önnur landnotkun er m.a. æðardúntekja á Álftanesi, hafnarstarfsemi á Kársnesi og grásleppuveiðar á grunnsævi.

Forsendur fyrir vali

Auðugt botndýralíf á grunnsævi og mikið um lífríkar sjávartjarnir og fjörur, sjávarlón og sjávarfitjar. Nyrst á svæðinu við Seltjörn, milli Suðurness og Gróttu, er sérstæð fjöruspilda vegna fjörumós. Þar eru einnig tiltölulega lítið raskaðar klóþangsfjörur og sandmaðksleirur. Fuglalíf er fjölskrúðugt árið um kring, m.a. eru hér mikilvægir viðkomustaðir fargesta og nær margæs alþjóðlegum verndarviðmiðum. Hið sama á við um æðarvarp á Álftanesi, grágæsir á fjaðrafellitíma og sendling að vetri.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Fjara
< 0,03
9
Fjara
1,54
2
Fjara
0,82
1

Fuglar - Fjörur og grunnsævi

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Grágæs (Anser anser) Fellir
1200
2014
1,0
Margæs (Branta bernicla) Far
2473
1990-2010
9,0
Æður (Somateria mollissima) Varp
3000
1999
1,0
Sendlingur (Calidris maritima) Vetur
700
1974
1,0

Ógnir

Uppfyllingar í fjöru og grunnsævi. Uppbygging í tengslum við vaxandi byggð, iðnaður, skólpmengun, útbreiðsla lúpínu og vaxandi umferð ferðamanna. 

Aðgerðir til verndar

Allt svæðið er á náttúruminjaskrá og hluti þess er verið friðaður, þ.e. Skerjafjörður innan marka Kópavogs og Garðabæjar fyrir sameiningu við Bessastaðahrepp (búsvæðavernd), Bakkatjörn og Grótta á Seltjarnarnesi og Kasthúsatjörn og nálæg fjörusvæði (friðland) og Hlið ásamt fjörum (fólkvangur). Ljúka þarf friðlýsingu alls þessa svæðis í samræmi við þau ákvæði sem gilda um friðlýsta hlutann. Takmarka frekari uppfyllingar og stýra ágengri útvist betur, þar á meðal seglbrettum og sæköttum.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Hlið Fólkvangur
Hleinar Fólkvangur
Gálgahraun Friðland
Grótta Friðland
Bakkatjörn Friðland
Skerjafjörður innan Garðabæjar Annað
Fossvogsbakkar Náttúruvætti
Skerjafjörður innan Kópavogs Annað
Kasthúsatjörn, fjara Fólkvangur

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

31,4 km2
Hlutfall land 8%
Hlutfall sjór 69%
Hlutfall strönd 21%
Hlutfall ferskvatn 2%