Vestmannaeyjar

Svæðið er tilnefnt vegna fjöruvistgerða og fugla.

Mörk

Eyjaklasi undan Landeyjarsandi. Tillögur um vernd samkvæmt friðlýsingarskilmálum sem samþykktir voru í bæjarstjórn Vestamannaeyja í maí 2016 nær yfir eftirtalin svæði á Heimaey: Dalfjall, Litla Höfða, Stórhöfða, Sæfjall, Kervíkurfjall, ásamt hafsvæði allt að 500 m utan við svæðin og niður á hafsbotn og til Ystakletts, Miðkletts og Heimakletts, en nær þar ekki til sjávar úti fyrir. Þá nær svæðið til allra úteyja, þ.e. átta eyjasvæða: Álseyjar og Brands, Bjarneyjar, Elliðaeyjar, Helliseyjar, Suðureyjar, Geldungs og Súlnaskers, Geirfuglaskers og Smáeyja, þ.e. Hana, Hænu, Hrauneyjar og Grasleysu ásamt hafsvæði sem er 500 m belti umhverfis eyjarnar og nær niður á hafsbotn. Auk þess er lagt bann við skotveiðum á 2 km belti utan við tilgreind svæði.

Lýsing

Vestmannaeyjar eru ýmist taldar 15 eða 18 auk 30 skerja og dranga. Flestar þeirra eru sæbrattar og þær stærri grasigrónar að ofan. Utan við fjöruna við Kaplagjótu og Ræningjatanga á Heimaey eru víða skerjadrög, en þar er fjörubeðurinn grýttur með skörðóttum klöppum og glufum, sem allt veitir skjól fyrir talsverðu brimi. Við Ræningjatanga er auk þess leira og gróskumikil sagþangsfjara. Ferðamennska og útivist er stunduð á svæðinu sem og eggjataka og fuglaveiði. Fuglatekja er algeng í eyjunum og sauðfé er beitt á nokkrum þeirra.  

Forsendur fyrir vali

Grófgerður og úfinn fjörubeðurinn við Kaplagjótu og Ræningjatanga er ríkur af skjólsælum glufum og skorningum sem fóstra auðugt lífríki og klóþangsfjöru að hluta, þrátt fyrir talsverða brimasemi og að ríkjandi vistgerð sé brimasöm hrúðurkarlafjara.

Í Eyjum eru afar mikilvægar varpstöðvar sjófugla og er stofna nokkurra tegunda sem verpa hér svo til eingöngu að finna þar: skrofu, stormsvölu og sjósvölu. Lundinn er einkennisfugl Vestmannaeyja, enda er þar langstærsta lundabyggð landsins. Aðrar tegundir sem ná alþjóðlegum verndarviðmiðum eru fýll, skrofa, stormsvala, sjósvala, súla, rita, langvía og álka.

Vistgerðir

Vistgerð km2 Hlutfall af heildarflatarmáli (%)
Fjara
< 0,04

Fuglar - Sjófuglabyggðir

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Fýll (Fulmarus glacialis) Varp
38377
2006–2008
3,0
Skrofa (Puffinus puffinus) Varp
5660
1991
100,0
Stormsvala (Hydrobates pelagicus) Varp
75000
1983–2010
100,0
Sjósvala (Hydrobates leucorhous) Varp
198000
1991
100,0
Súla (Morus bassanus) Varp
15044
2013–2014
40,0
Rita (Rissa tridactyla) Varp
50185
2006–2008
9,0
Langvía (Uria aalge) Varp
33016
2006
5,0
Álka (Alca torda) Varp
2843
2006
1,0
Lundi (Fratercula arctica) Varp
840375
2015
42,0

Ógnir

Skipaumferð og hafnarstarfsemi. Útbreiðsla framandi tegunda. Sjálfbær nýting hefur verið stunduð um langt skeið en vaxandi ferðamannastraumur býður hættum heim.

Aðgerðir til verndar

Unnið hefur verið að friðlýsingu helstu fuglabyggða í Vestmannaeyjum um árabil og liggja skýrir friðlýsingaskilmálar fyrir, sbr. lýsingu á mörkum hér fyrir framan. Fylgjast ætti með útbreiðslu sagþangs í Heimaey.

Núverandi vernd

Engin

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2019-05-26

Size

139,1 km2
Hlutfall land 10%
Hlutfall sjór 89%