Hornstrandafriðland

Svæðið er tilnefnt vegna fugla.

Mörk

Nær yfir norðvesturhluta Vestfjarðakjálkans og liggja mörkin um Skorarheiði sem liggur á milli Hrafnsfjarðar í Jökulfjörðum og Furufjarðar á Ströndum. Auk þess er 1 km verndarjaðar til sjávar við stærstu fuglabjörgin á svæðinu.

Lýsing

Hornstrandafriðland er hálent og fjöll víða sæbrött. Það er einnig mjög vogskorið og eru um 20 nafngreindir firðir og víkur innan friðlandsins. Svæðið hefur verið sjálffriðað fyrir beit síðan um 1950 og víða er mikil gróska blómgróðurs í gömlum túnum og í skjólsælum brekkum. Tófan er einkar áberandi  og hefur verið friðuð þarna síðan 1994. Er friðlandið mikilvægasta griðland tegundarinnar hérlendis. Útivist og ferðaþjónusta er stunduð á svæðinu og nýtur friðlandið sívaxandi vinsælda. Byggð lagðist af um miðja síðustu öld en landeigendur dvelja sumarlangt í nokkrum tuga húsa og hafa leyfi til hefðbundinna nytja, þ.e. æðardúntekja, veiði í ám og vötnum og fugla-og eggjatekju sem er nánast engin nú orðið.

Forsendur fyrir vali

Sjö alþjóðlega mikilvægar sjófuglabyggðir eru innan Hornstrandafriðlands: Grænahlíð, Ritur, Kögur, Kjalarárnúpur, Hælavíkurbjarg, Hornbjarg og Smiðjuvíkurbjarg. Þar verpa m.a. forgangstegundirnar fýll, rita, langvía, stuttnefja og álka. Hornstrandir eru mikilvægt fjaðrafellisvæði æðarfugla Auk þess liggur mikilvægur vetrardvalarstaður straumanda að stórum hluta í friðlandinu og þar eru þekkt nokkur fálkaóðul.

Fuglar - Sjófuglabyggðir

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Fýll (Fulmarus glacialis) Varp
136029
2007
11,0
Rita (Rissa tridactyla) Varp
262925
2007
45,0
Langvía (Uria aalge) Varp
280064
2007
41,0
Stuttnefja (Uria lomvia) Varp
186220
2007
56,0
Álka (Alca torda) Varp
6463
2007
2,0

Fuglar - Fjörur og grunnsævi

Nafn Árstími Fjöldi (pör) Ár Hlutfall af íslenskum stofni (%)
Æður (Somateria mollissima) Fellir
13000
1980
2,0
Straumönd (Histrionicus histrionicus) Vetur
402
2003
3,0
Fálki (Falco rusticolus) Varp
7
2016
1,0

Ógnir

Vaxandi umferð gangandi ferðafólks. Siglingar og landtökur frá skemmtiferðaskipum hafa færst í vöxt. Hlunnindanýting.

Aðgerðir til verndar

Hornstrandir voru gerðar að friðlandi árið 1975. Setja þarf sérstakar umgengnisreglur fyrir helstu sjófuglabyggðir og eins tryggja að umsvif í tengslum við núverandi frístundabyggð aukist ekki frá því sem verið hefur. Þá þarf að auka verulega landvörslu og eftirlit með skemmtisiglingum.

Núverandi vernd

Núverandi verndarsvæði Staða
Hornstrandir Friðland

Útgáfudagsetning

Gefið út: 2018-04-05 Síðast uppfært: 2020-05-26

Size

637,4 km2
Hlutfall land 90%
Hlutfall sjór 7%
Hlutfall strönd 2%
Hlutfall ferskvatn 1%