Forgangstegundir fugla

Forgangstegundir fuglategunda sem valdar voru fyrir tillögur á B-hluta
Tegund Latneskt heiti Bernarsamningur1 Ábyrgðartegund2 Á válista3
Sjófuglar
Fýll Fulmarus glacialis   1 1
Rita Rissa tridactyla   1 1
Langvía Uria aalge   1 1
Stuttnefja Uria lomvia   1 1
Álka Alca torda   1  
Súla Morus bassanus     1
Lundi Fratercula arctica   1 1
Skrofa Puffinus puffinus     1
Stormsvala Hydrobates pelagicus 1   1
Sjósvala Hydrobates leucorhous 1 1 1
Toppskarfur Phalacrocorax aristotelis     1
Æður Somateria mollissima   1 1
Teista Cepphus grylle     1
Kjói Stercorarius parasiticus     1
Skúmur Catharacta skua   1 1
Hvítmáfur Larus hyperboreus     1
Svartbakur Larus marinus     1
Kría Sterna paradisaea 1 1 1
Vatnafuglar
Álft Cygnus cygnus 1    
Heiðagæs Anser brachyrhynchus   1  
Blesgæs Anser albifrons 1   1
Grágæs Anser anser      
Helsingi Branta leucopsis 1    
Margæs Branta bernicla      
Duggönd Aythya marila     1
Straumönd Histrionicus histrionicus 1 1  
Húsönd Bucephala islandica 1 1 1
Gulönd Mergus merganser     1
Lómur Gavia stellata 1    
Himbrimi Gavia immer 1 1 1
Flórgoði Podiceps auritus 1    
Ránfuglar
Haförn Haliaeetus albicilla 1   1
Smyrill Falco columbarius 1    
Fálki Falco rusticolus 1 1 1
Snæugla Bubo scandiacus 1   1
Brandugla Asio flammeus 1    
Vaðfuglar
Tjaldur Haematopus ostralegus     1
Sandlóa Charadrius hiaticula   1  
Heiðlóa Pluvialis apricaria 1 1  
Rauðbrystingur Calidris canutus   1  
Sanderla Calidris alba   1  
Sendlingur Calidris maritima   1 1
Lóuþræll Calidris alpina 1 1  
Jaðrakan Limosa limosa   1  
Spói Numenius phaeopus   1  
Stelkur Tringa totanus   1  
Tildra Arenaria interpres   1  
Þórshani Phalaropus fulicarius 1   1
Óðinshani Phalaropus lobatus 1    
Spörfuglar
Hrafn Corvus corax     1
Snjótittlingur Plectrophenax nivalis     1
Alls: 51   20 25 30

1Forgangstegundir skv. ályktun nr. 6 frá 1998, ásamt síðari breytingum.
2Miðað er við að um 20% af Evrópustofni viðkomandi tegundar nýti Ísland til varps eða komi hér við á ferðum sínum.
3Náttúrufræðistofnun Íslands  2018. Válisti fuga, https://www.ni.is/midlun/utgafa/valistar/fuglar/valisti-fugla. Miðað er við eftirfarandi válistaflokka: CR (í bráðri hættu), EN (í hættu) og VU (í nokkurri hættu).