Válisti fugla

Válistaflokkun fugla er unnin í samræmi við hættuflokka Alþjóðanáttúruverndarsambandsins (IUCN) frá árinu 2017, leiðbeiningar IUCN um válistamat og leiðbeiningar við gerð svæðisbundinna válista.

Alls var 91 tegund metin og er 41 á válista Náttúrufræðistofnunar 2018. Ein tegund er útdauð í heiminum, þrjár tegundir eru útdauðar sem varpfuglar á Íslandi, þrjár tegundir eru í bráðri hættu, 11 tegundir í hættu og 23 tegundir í nokkurri hættu. Auk þess eru tvær tegundir sem líklegt er að gætu lent á válista en gögn vantar til að meta það með vissu. Loks eru átta tegundir í yfirvofandi hættu á að lenda á válista.

Tegundum er raðað eftir stafrófsröð innan hvers flokks og vísindaheiti eru samkvæmt fyrirmælum IUCN, byggð á tegundalista BirdLife International.

Válistamat fyrir íslenskar fuglategundir miðast í flestum tilvikum við varpstofn (B) en í nokkrum tilvikum við far- eða vetrarstofn (V). Þær tegundir sem hafa verið færðar niður um hættuflokka samkvæmt leiðbeiningum IUCN eru auðkenndar; (*) einn flokkur, (**) tveir flokkar. Nánari útskýringar eru í umfjöllun um hverja tegund en einnig er hægt að skoða nánari útskýringar um mat fugla á válista.

Útdauð tegund (EX)

Nafn Latneskt heiti Mat Hættuflokkur Viðmið Evrópuválisti Heimsválisti
Geirfugl Pinguinus impennis B EX   EX EX

Tegundir útdauðar á Íslandi (RE)

Nafn Latneskt heiti Mat Hættuflokkur Viðmið Evrópuválisti Heimsválisti
Gráspör Passer domesticus B RE   LC LC
Haftyrðill Alle alle B RE   LC LC
Keldusvín Rallus aquaticus B RE   LC LC

Tegund í bráðri hættu (CR)

Nafn Latneskt heiti Mat Hættuflokkur Viðmið Evrópuválisti Heimsválisti
Fjöruspói Numenius arquata B CR D VU NT
Lundi Fratercula arctica B CR A4abc EN VU
Skúmur Catharacta skua B CR A4abc LC LC

Tegundir í hættu (EN)

Nafn Latneskt heiti Mat Hættuflokkur Viðmið Evrópuválisti Heimsválisti
Blesgæs Anser albifrons V EN A4a LC LC
Duggönd Aythya marila B EN A2ab VU LC
Fýll Fulmarus glacialis B EN A4abc EN LC
Haförn Haliaeetus albicilla B EN D LC LC
Hvítmáfur Larus hyperboreus B EN A2abc LC LC
Kjói Stercorarius parasiticus B EN A4abc LC LC
Sendlingur Calidris maritima B/V EN A2b LC LC
Stuttnefja Uria lomvia B EN A4abc LC LC
Svartbakur Larus marinus B EN A2abc LC LC
Teista Cepphus grylle B EN A2abcd LC LC
Þórshani Phalaropus fulicarius B EN D1 LC LC

Tegundir í nokkurri hættu (VU)

Nafn Latneskt heiti Mat Hættuflokkur Viðmið Evrópuválisti Heimsválisti
Barrfinka Spinus spinus B VU** (D) LC LC
Dvergmáfur Hydrocoloeus minutus B VU** (D) NT LC
Eyrugla Asio otus B VU** (D) LC LC
Fálki Falco rusticolus B VU D1 LC LC
Fjallkjói Stercorarius longicaudus B VU** (D) LC LC
Gulönd Mergus merganser B VU D1 LC LC
Himbrimi Gavia immer B VU D1 VU LC
Hrafn Corvus corax B VU C1; (A2abc) LC LC
Húsönd Bucephala islandica B VU D2 NT LC
Kría Sterna paradisaea B VU A2abc LC LC
Langvía Uria aalge B VU A4abc NT LC
Rita Rissa tridactyla B VU A4ab VU LC
Sjósvala Hydrobates leucorhous B VU D2 LC LC
Skeiðönd Spatula clypeata B VU* (D) LC LC
Skógarsnípa Scolopax rusticola B VU** (D) LC LC
Skrofa Puffinus puffinus B VU D2 LC LC
Snjótittlingur
Plectrophenax nivalis
B VU A2abc LC LC
Snæugla Bubo scandiacus B VU** (D) LC VU
Stormsvala Hydrobates pelagicus B VU D2 LC LC
Súla Morus bassanus B VU D2 LC LC
Tjaldur Haematopus ostralegus B VU A4b VU NT
Toppskarfur Phalacrocorax aristotelis B VU A2a LC LC
Æðarfugl Somateria mollissima B VU A2b VU NT

Tegundir í yfirvofandi hættu (NT)

Nafn Latneskt heiti Mat Hættuflokkur Viðmið Evrópuválisti Heimsválisti
Álka Alca torda B NT   NT NT
Brandugla Asio flammeus B NT* (D1) LC LC
Gargönd Mareca strepera B NT* (D1) LC LC
Grafönd Anas acuta B NT* (D1) LC LC
Hávella Clangula hyemalis B/V NT   VU VU
Rjúpa Lagopus muta B NT   NT LC
Silfurmáfur Larus argentatus B NT   NT LC
Stelkur Tringa totanus B NT   LC LC

Gögn vantar (DD)

Nafn Latneskt heiti Mat Hættuflokkur Viðmið Evrópuválisti Heimsválisti
Óðinshani Phalaropus lobatus B DD   LC LC
Sílamáfur Larus fuscus B DD   LC LC

Tegundir metnar en ekki í hættu (LC)

Nafn Latneskt heiti Hættuflokkur Viðmið Evrópuválisti Heimsválisti
Auðnutittlingur Acanthis flammea LC   LC LC
Álft Cygnus cygnus LC   LC LC
Bjargdúfa Columba livia LC   LC LC
Bjartmáfur Larus glaucoides LC   LC LC
Brandönd Tadorna tadorna LC** (D1) LC LC
Dílaskarfur Phalacrocorax carbo LC   LC LC
Flórgoði Podiceps auritus LC   NT VU
Glókollur Regulus regulus LC   LC LC
Grágæs Anser anser LC   LC LC
Heiðagæs Anser brachyrhynchus LC   LC LC
Heiðlóa Pluvialis apricaria LC   LC LC
Helsingi Branta leucopsis LC   LC LC
Hettumáfur Chroicocephalus ridibundus LC   LC LC
Hrafnsönd Melanitta nigra LC   LC LC
Hrossagaukur Gallinago gallinago LC   LC LC
Jaðrakan Limosa limosa LC   VU NT
Krossnefur
Loxia curvirostra
LC** (D1) LC LC
Lómur Gavia stellata LC   LC LC
Lóuþræll Calidris alpina LC   LC LC
Margæs Branta bernicla LC   LC LC
Maríuerla Motacilla alba LC   LC LC
Músarrindill Troglodytes troglodytes LC   LC LC
Rauðbrystingur Calidris canutus LC   LC NT
Rauðhöfðaönd Mareca penelope LC   LC LC
Sanderla Calidris alba LC   LC LC
Sandlóa Charadrius hiaticula LC   LC LC
Skógarþröstur Turdus iliacus LC   NT NT
Skúfönd Aythya fuligula LC   LC LC
Smyrill Falco columbarius LC   LC LC
Spói Numenius phaeopus LC   LC LC
Stari Sturnus vulgaris LC   LC LC
Steindepill Oenanthe oenanthe LC   LC LC
Stokkönd Anas platyrhynchos LC   LC LC
Stormmáfur Larus canus LC   LC LC
Straumönd Histrionicus histrionicus LC   LC LC
Svartþröstur Turdus merula LC   LC LC
Tildra Arenaria interpres LC   LC LC
Toppönd Mergus serrator LC   NT LC
Urtönd Anas crecca LC   LC LC
Þúfutittlingur Anthus pratensis LC   NT NT

Tegundir á heimsválista sem eru flækingar á Íslandi (NA)

Nafn Latneskt heiti Hættuflokkur Viðmið Evrópuválisti Heimsválisti
Blámaskríkja Setophaga cerulea NA   NE VU
Blikönd Polysticta stelleri NA   LC VU
Fagurgæs Branta ruficollis NA   NT VU
Fitjatíta Calidris pusilla NA   NE NT
Fölheiðir Circus macrourus NA   NT NT
Grastíta Calidris subruficollis NA   NE NT
Gráskrofa Ardenna grisea NA   NE NT
Hrístittlingur Emberiza rustica NA   VU VU
Ísmáfur Pagophila eburnea NA   LC NT
Jarpönd Aythya nyroca NA   VU NT
Korpönd Melanitta fusca NA   VU VU
Krummönd Melanitta americana NA   NE NT
Kvöldfálki Falco vespertinus NA   NT NT
Lappajaðrakan Limosa lapponica NA   LC NT
Roðaflæmingi Phoenicopterus chilensis NA   NA NT
Roðatíta Calidris ruficollis NA   NE NT
Skutulönd Aythya ferina NA   VU VU
Spóatíta Calidris ferruginea NA   VU NT
Stepputrítill Glareola nordmanni NA   VU NT
Svalbrúsi Gavia adamsii NA   VU NT
Svölugleða Milvus milvus NA   NT NT
Trjáþröstur Hylocichla mustelina NA   NE NT
Turtildúfa Streptopelia turtur NA   VU VU
Vepja Vanellus vanellus NA   VU NT
Víðitittlingur Emberiza aureola NA   CR EN

Tegundir sem válistamat á ekki við (NA)

Nafn Latneskt heiti Hættuflokkur Viðmið Evrópuválisti Heimsválisti
Akurgæs Anser fabalis NA   LC LC
Alaskagæs Branta hutchinsii NA   NE LC
Alpasvölungur Tachymarptis melba NA   LC LC
Auðnalóa Charadrius leschenaultii NA   VU LC
Álmkraki Icterus galbula NA   NE LC
Bakkasvala Riparia riparia NA   LC LC
Bakkatíta Calidris temminckii NA   LC LC
Bandigða Sitta canadensis NA   NE LC
Barrspæta Dendrocopos major NA   LC LC
Barrþröstur Ixoreus naevius NA   NE LC
Beltaþyrill Megaceryle alcyon NA   NE LC
Bjarthegri Egretta garzetta NA   LC LC
Bjúgnefja Recurvirostra avosetta NA   LC LC
Blábrystingur Cyanecula svecica NA   LC LC
Bláhegri Ardea herodias NA   NE LC
Bláheiðir Circus cyaneus NA   NT LC
Bláhrafn Corvus frugilegus NA   LC LC
Bláhrani Coracias garrulus NA   LC LC
Bláskotta Tarsiger cyanurus NA   LC LC
Bláskríkja Setophaga caerulescens NA   NE LC
Blátittlingur Passerina cyanea NA   NE LC
Bláönd Spatula discors NA   NE LC
Bleiksvarri Lanius isabellinus NA   NE LC
Bleshæna Fulica atra NA   NT LC
Bognefur Plegadis falcinellus NA   LC LC
Bókfinka Fringilla coelebs NA   LC LC
Brandsvala Cecropis daurica NA   LC LC
Brjósttittlingur Melospiza lincolnii NA   NE LC
Brúðönd Aix sponsa NA   NE LC
Brúnheiðir Circus aeruginosus NA   LC LC
Brúnönd Anas rubripes NA   NE LC
Býsvelgur Merops apiaster NA   LC LC
Býþjór Pernis apivorus NA   LC LC
Bæjasvala Delichon urbicum NA   LC LC
Daggarskríkja Setophaga magnolia NA   NE LC
Dílarella Porzana porzana NA   LC LC
Dílastelkur Actitis macularius NA   NE LC
Dómpápi Pyrrhula pyrrhula NA   LC LC
Dultittlingur Emberiza hortulana NA   LC LC
Dulþröstur Catharus guttatus NA   NE LC
Dúkönd Aythya valisineria NA   NE LC
Dvalsöngvari Acrocephalus agricola NA   LC LC
Dverggoði Tachybaptus ruficollis NA   LC LC
Dvergkráka Corvus monedula NA   LC LC
Dvergsnípa Lymnocryptes minimus NA   LC LC
Dvergsvanur Cygnus columbianus NA   EN LC
Dvergtittlingur Emberiza pusilla NA   LC LC
Dvergþerna Sternula albifrons NA   LC LC
Efjutíta Calidris falcinellus NA   LC LC
Elrigreipur Empidonax alnorum NA   NE LC
Elrisöngvari Acrocephalus dumetorum NA   LC LC
Engirella Crex crex NA   LC LC
Engjasöngvari Locustella naevia NA   LC LC
Fagurgali Calliope calliope NA   LC LC
Farþröstur Turdus migratorius NA   NE LC
Fjallafinka Fringilla montifringilla NA   LC LC
Fjallalævirki Eremophila alpestris NA   LC LC
Fjalllóa Eudromias morinellus NA   LC LC
Fjallvákur Buteo lagopus NA   LC LC
Flatnefur Platalea leucorodia NA   LC LC
Flekkugrípur Ficedula hypoleuca NA   LC LC
Fléttuskríkja Setophaga americana NA   NE LC
Flotmeisa Parus major NA   LC LC
Flóasnípa Gallinago delicata NA   NE LC
Flóastelkur Tringa glareola NA   LC LC
Flóðhæna Porphyrio martinicus NA   NE LC
Foldþröstur Zoothera dauma NA   LC LC
Freyshani Steganopus tricolor NA   NE LC
Fölsöngvari Iduna pallida NA   LC LC
Förufálki Falco peregrinus NA   LC LC
Garðaskotta Phoenicurus phoenicurus NA   LC LC
Garðsöngvari Sylvia borin NA   LC LC
Gauktíta Jynx torquilla NA   LC LC
Gaukur Cuculus canorus NA   LC LC
Gjóður Pandion haliaetus NA   LC LC
Glitbrúsi Gavia arctica NA   LC LC
Glitlóa Pluvialis fulva NA   NE LC
Glóbrystingur Erithacus rubecula NA   LC LC
Glóskríkja Setophaga fusca NA   NE LC
Gransöngvari Phylloscopus collybita NA   LC LC
Grágrípur Muscicapa striata NA   LC LC
Gráhegri Ardea cinerea NA   LC LC
Gráheiðir Circus pygargus NA   LC LC
Grálóa Pluvialis squatarola NA   LC LC
Gráskrofa Ardenna grisea NA     NT
Grásvarri Lanius excubitor NA   VU LC
Grátrana Grus grus NA   LC LC
Gráþröstur Turdus pilaris NA   LC LC
Grímuskríkja Geothlypis trichas NA   NE LC
Grænfinka Chloris chloris NA   LC LC
Grænhegri Butorides striata NA   NE LC
Græningi Vireo olivaceus NA   NE LC
Grænskríkja Setophaga virens NA   NE LC
Grænsöngvari Phylloscopus sibilatrix NA   LC LC
Gulerla Motacilla flava NA   LC LC
Gulllóa Pluvialis dominica NA   NE LC
Gullsóti Xanthocephalus xanthocephalus NA   NE LC
Gulskríkja Setophaga petechia NA   NE LC
Gultittlingur Emberiza citrinella NA   LC LC
Gunnfálki Falco subbuteo NA   LC LC
Hafsvala Oceanites oceanicus NA   NE LC
Hagakvetta Saxicola torquatus NA   LC LC
Hauksöngvari Sylvia nisoria NA   LC LC
Haustskríkja Cardellina canadensis NA   NE LC
Háleggur Himantopus himantopus NA   LC LC
Heiða/runnaskvetta Saxicola maurus NA   NE NR
Heiðatittlingur Anthus rubescens NA   NE LC
Heiðmáfur Larus glaucescens NA   NE LC
Hellumáfur Larus schistisagus NA   NE LC
Herfugl Upupa epops NA   LC LC
Hettuskrofa Ardenna gravis NA     LC
Hettusöngvari Sylvia atricapilla NA   LC LC
Hettutittlingur Emberiza melanocephala NA   LC LC
Hjálmönd Bucephala albeola NA   NE LC
Hláturmáfur Larus atricilla NA   NE LC
Hlíðasöngvari Phylloscopus humei NA   NE LC
Hlýraþröstur Catharus minimus NA   NE LC
Hnoðrasöngvari Phylloscopus inornatus NA   LC LC
Hnúðsvanur Cygnus olor NA   LC LC
Holudúfa Columba oenas NA   LC LC
Hólmatíta Calidris mauri NA   NE LC
Hringdúfa Columba palumbus NA   LC LC
Hringmáfur Larus delawarensis NA   NE LC
Hringönd Aythya collaris NA   NE LC
Hrímtittlingur Carduelis hornemanni NA     NR
Hrísastelkur Tringa flavipes NA   NE LC
Hrókönd Oxyura jamaicensis NA   (NA) LC
Húmfari Chordeiles minor NA   NE LC
Húmgali Luscinia luscinia NA   LC LC
Húmskríkja Setophaga ruticilla NA   NE LC
Húsaskotta Phoenicurus ochruros NA   LC LC
Hvinönd Bucephala clangula NA   LC LC
Hvítstorkur Ciconia nigra NA   LC LC
Hvítönd Mergellus albellus NA   LC LC
Hörfinka Linaria cannabina NA   LC LC
Hörputittlingur Zonotrichia albicollis NA   NE LC
Ískjói Stercorarius pomarinus NA   LC LC
Ísmáfur Pagophila eburnea NA   LC NT
Kambönd Lophodytes cucullatus NA   NE LC
Kampasöngvari Sylvia cantillans NA   LC LC
Kanadagæs Branta canadensis NA   LC LC
Kanaduðra Limnodromus griseus NA   NE LC
Kjarnbítur Coccothraustes coccothraustes NA   LC LC
Klapparmáfur Larus michahellis NA   LC LC
Klettasvala Petrochelidon pyrrhonota NA   NE LC
Klifurskríkja Mniotilta varia NA   NE LC
Kolhæna Fulica americana NA   NE LC
Kollönd Aythya americana NA   NE LC
Kolstorkur Ciconia ciconia NA   LC LC
Kolþerna Chlidonias niger NA   LC LC
Kolönd Melanitta deglandi NA   NE LC
Kornhæna Coturnix coturnix NA   LC LC
Kráka Corvus corone NA   LC LC
Krákönd Melanitta perspicillata NA   NE LC
Krúnuskríkja Setophaga coronata NA   NE LC
Krúnutittlingur Zonotrichia leucophrys NA   NE LC
Kúfönd Aythya affinis NA   NE LC
Kúhegri Bubulcus ibis NA   LC LC
Kvöldlóa Charadrius semipalmatus NA   NE LC
Landsvala Hirundo rustica NA   LC LC
Lappajaðrakan Limosa lapponica NA   LC NT
Laufglói Oriolus oriolus NA   LC LC
Laufsöngvari Phylloscopus trochilus NA   LC LC
Leirutíta Calidris bairdii NA   LC LC
Lensusöngvari Locustella lanceolata NA   LC LC
Lerkitittlingur Emberiza leucocephalos NA   VU LC
Lindastelkur Actitis hypoleucos NA   LC LC
Ljómahegri Egretta thula NA   NE LC
Ljóshöfðaönd Mareca americana NA   NE LC
Lónamáfur Larus melanocephalus NA   LC LC
Lyngstelkur Tringa nebularia NA   LC LC
Mandarínönd Aix galericulata NA   NA LC
Mánaþröstur Turdus torquatus NA   LC LC
Mistilþröstur Turdus viscivorus NA   LC LC
Mjallgæs Anser rossii NA   NE LC
Mjallhegri Ardea alba NA   LC LC
Moldþröstur Catharus ustulatus NA   NE LC
Morgundúfa Zenaida macroura NA   NE LC
Mosastelkur Tringa melanoleuca NA   NE LC
Móskugrípur Muscicapa sibirica NA   NE LC
Múrsvölungur Apus apus NA   LC LC
Músvákur Buteo buteo NA   LC LC
Mýgreipur Empidonax virescens NA   NE LC
Mýrerla Motacilla citreola NA   LC LC
Mærutíta Calidris minutilla NA   NE LC
Möttulþerna Onychoprion fuscatus NA   NE LC
Náttfari Caprimulgus europaeus NA   LC LC
Nátthegri Nycticorax nycticorax NA   LC LC
Netlusöngvari Sylvia curruca NA   LC LC
Norðmáfur Larus thayeri NA   NE LC
Norðsöngvari Phylloscopus borealis NA   LC LC
Næturgali Luscinia megarhynchos NA   LC LC
Ormskríkja Leiothlypis peregrina NA   NE LC
Ósamáfur Larus cachinnans NA   LC LC
Pálmaskríkja Setophaga palmarum NA   NE LC
Pánefur Loxia pytyopsittacus NA   LC LC
Peðgrípur Ficedula parva NA   LC LC
Rauðhegri Ardea purpurea NA   LC LC
Rauðkollur Regulus calendula NA   NE LC
Rákaskríkja Setophaga striata NA   NE LC
Rákatíta Calidris melanotos NA     LC
Rákönd Anas carolinensis NA   NE NR
Ránþerna Hydroprogne caspia NA   LC LC
Regngaukur Coccyzus erythropthalmus NA   NE LC
Relluhegri Ardeola ralloides NA   LC LC
Rengluþvari Ixobrychus exilis NA   NE LC
Reyrþvari Botaurus lentiginosus NA   NE LC
Rindilþvari Ixobrychus minutus NA   LC LC
Roðaþerna Sterna dougallii NA   LC LC
Rósafinka Carpodacus erythrinus NA   LC LC
Rósamáfur Rhodostethia rosea NA   EN LC
Rósastari Pastor roseus NA   LC LC
Runntítla Prunella modularis NA   LC LC
Rúkragi Calidris pugnax NA   LC LC
Ryðönd Tadorna ferruginea NA   LC LC
Safaspæta Sphyrapicus varius NA   NE LC
Sandlævirki Calandrella brachydactyla NA   LC LC
Sandtittlingur Anthus campestris NA   LC LC
Sandþerna Gelochelidon nilotica NA   LC LC
Sedrustoppa Bombycilla cedrorum NA   NE LC
Sefgoði Podiceps grisegena NA   LC LC
Sefhæna Gallinula chloropus NA   LC LC
Sefsöngvari Acrocephalus scirpaceus NA   LC LC
Seftittlingur Emberiza schoeniclus NA   LC LC
Sefþvari Botaurus stellaris NA   LC LC
Seljusöngvari Acrocephalus palustris NA   LC LC
Silkitoppa Bombycilla garrulus NA   LC LC
Síkjasöngvari Acrocephalus schoenobaenus NA   LC LC
Sílaþerna Sterna hirundo NA   LC LC
Skarlatstáni Piranga olivacea NA   NE LC
Skálmörn Hieraaetus pennatus NA   LC LC
Skeggþerna Chlidonias hybrida NA   LC LC
Skeifusvölungur Apus pacificus NA   NE LC
Skopsöngvari Hippolais polyglotta NA   LC LC
Skopugla Otus scops NA   LC LC
Skógtittlingur Anthus hodgsoni NA   LC LC
Skræklóa Charadrius vociferus NA   NE LC
Skúmsöngvari Phylloscopus fuscatus NA   NE LC
Sléttulæpa Bartramia longicauda NA   NE LC
Sléttumáfur Larus pipixcan NA   NE LC
Snípuduðra Limnodromus scolopaceus NA   NE LC
Snjógæs Anser caerulescens NA   LC LC
Sorarella Porzana carolina NA   NE LC
Sótstelkur Tringa erythropus NA     LC
Sparrhaukur Accipiter nisus NA   LC LC
Spágaukur Coccyzus americanus NA   NE LC
Spésöngvari Hippolais icterina NA   LC LC
Stepputittlingur Emberiza bruniceps NA   LC LC
Strandmáfur Larus smithsonianus NA   NE LC
Strandtittlingur Anthus petrosus NA   LC LC
Straumerla Motacilla cinerea NA   LC LC
Straumsöngvari Locustella fluviatilis NA   LC LC
Stúfgoði Podilymbus podiceps NA   NE LC
Stúfgreipur Empidonax minimus NA   NE LC
Svaltrosi Thalassarche melanophris NA   NE LC
Svarðtittlingur Anthus gustavi NA   VU LC
Svartsvanur Cygnus atratus NA   (NA) LC
Svölustelkur Tringa solitaria NA   NE LC
Sönglævirki Alauda arvensis NA   LC LC
Söngþröstur Turdus philomelos NA   LC LC
Taumgæs Anser indicus NA   NA LC
Taumönd Spatula querquedula NA   LC LC
Tálþerna Sterna forsteri NA   NE LC
Tígultáti Pheucticus ludovicianus NA   NE LC
Tígulþerna Chlidonias leucopterus NA   LC LC
Toppgoði Podiceps cristatus NA   LC LC
Toppklumba Aethia cristatella NA   NE LC
Tófutittlingur Passerella iliaca NA   NE LC
Tríll Burhinus oedicnemus NA   LC LC
Trjámáfur Larus philadelphia NA   NE LC
Trjáspör Passer montanus NA   LC LC
Trjástelkur Tringa ochropus NA   LC LC
Trjásvala Tachycineta bicolor NA   NE LC
Trjásvarri Lanius senator NA   LC LC
Trjásöngvari Iduna rama NA   LC LC
Trjátittlingur Anthus trivialis NA   LC LC
Turnfálki Falco tinnunculus NA   LC LC
Tyrkjadúfa Streptopelia decaocto NA   LC LC
Vaðfæla Calidris himantopus NA   NE LC
Vaðlatíta Calidris fuscicollis NA   NE LC
Vallsvetta Saxicola rubetra NA   LC LC
Vatnagleða Milvus migrans NA   LC LC
Vatnalóa Charadrius dubius NA   LC LC
Veimiltíta Calidris minuta NA   LC LC
Vetrartittlingur Junco hyemalis NA   NE LC
Víxlnefur Loxia leucoptera NA   LC LC
Þaraþerna Thalasseus sandvicensis NA   LC LC
Þernumáfur Xema sabini NA   LC LC
Þernutrítill Glareola pratincola NA   LC LC
Þistilfinka Carduelis carduelis NA   LC LC
Þorraþröstur Turdus atrogularis NA   NE LC
Þyrnisvarri Lanius collurio NA   LC LC
Þyrnisöngvari Sylvia communis NA   LC LC
Æðarkóngur Somateria spectabilis NA   LC LC